He kupu whakataki

Te Kawa a Toi1

Kia toi te mana
Kia tau te mauri
Kia tupu te māramatanga
Let mana endure
Let mauri be in balance
Let enlightenment thrive
Ki ngā pūkenga
Ki ngā pūwānanga
Ki ngā tauira o Te Pūtahi-a-Toi, o Te Kunenga ki Pūrehuroa
Within the specialists
Within the scholarly experts
And within the students of our academy
Hui te Wānanga
Hui te Rangiora
Hui te Mārama
Whakaea te iho nui, te iho roa, te iho matua
Assemble within the house of knowledge
Assemble within the abode of health, life and vitality
Assemble in accordance with the lunar cycle
Bring to fruition the abundant potential, the infinite potential, the divine potential
Taku tapuwae nei ko tapuwae nui o Tāne
Tāne-i-te-Wānanga
Tāne-nui-ā-Rangi
My journey follows in the enduring footsteps of Tāne
Of Tāne who resides within the house of knowledge
Of Tāne who ascended the heavens
I pikitia ai ki Te Toi Ora
Ki Te Toi Matua
Ki Te Toi Urutapu
Who reached the source of vitality
The source of principle abundance
The source of all things sacred
Tēnei te mauri te whakapiki
Tēnei te mauri te whakakake
Te mauri o tēnei wānanga
Let the vitality of people increase
Let the vitality of people ascend
The vitality of our institution
Tāwhia ki te hiringa o Toi Matua
Tāmaua ki Te Marae o Hine
Tēnei te matatau ka eke
Embrace the divine inspiration of Toi Matua
Uphold the Courtyard of Peace
Let knowledge and expertise arise
I takea mai i Te Kunenga ki Pūrehuroa
Whakatū tārewa ki te rangi
Whano! Whano! Haramai te toki!
Haumie! Hui e! Tāiki e!
Originating from inception to infinity
So that it may rise up to the greatest heights
Go forth and proceed! Fetch the axe!
It is complete! Assemble together! It is done!

Ko te karakia nei, ko ‘Te Kawa a Toi’, e hāngai ana ki ngā pūmanawa o te tangata me ngā ara ka whakawhitingia e ngā pūkenga, pūwānanga, tauira hoki o te wānanga. Ka whakahaungia tātou kia utaina mai nei ngā kupu whakamārama ki uta ki tēnei whakaputanga mō ngā mahi whakatupu mātauranga a Ngāi Māori, ko ngā pūkenga o Te Kunenga ki Pūrehuroa.

Ka huri tonu ngā whakaaro ki a nūnui mā, ki a rōroa mā, ki ngā pūwānanga o mua atu nā rātou te ara mātauranga i kōkiri, hei ekenga taumata mō te hunga e whai ake nei. Ka noho tonu a rātou mahi hei ranga wairua mō ngā mahi katoa a Ngāi Māori o ēnei rā.

Ka hoki mai rā i te akaaka o te rangi ki te akaaka o te whenua. I konei ka toko ake ngā whakaaro ki te āhua o Te Pūrehuroa e whakahuatia ake nei. Inā hoki nā Pāpā Kahu Stirling, Ngāti Porou, Te Whānau a Apanui, Ngāti Kauwhata, te roanga ake o te ingoa nei, nāna i tuku mai ki tēnei o ngā wānanga i te tau 1997. He pūkenga matua te tūranga o Pāpā Kahu i taua wā i roto o Te Uru Māraurau i Te Kupenga o Te Mātauranga. Hei tāna, ka mātai ake te titiro ki te rangi i te pō, ka kitea ko te rarangi whetū e kānapanapa mai ana. Kāhore hoki he mutunga. Ka whakaritea tēnā ki te ara o te mātauranga me ngā pūmanawa o te tangata. He tīmatanga, he kunenga, engari ka whai mai Te Pūrehuroa. Ka whakamihia tonutia tēnei o ngā pūwānanga, a Pāpā Kahu, i te nui o tōna atamai. Ko Te Kunenga ki Pūrehuroa te ingoa e whakamahara ake ana i a tātou, he ara mutunga kore te ara o te mātauranga. I roto i Te Pūrehuroa, ka whai wāhi hoki a Otehā Rohe, a Turitea me Pukeahu, tae noa ake ki ngā nohoanga whenua o ngā tauira ako mai tawhiti i te nukuroa o te ao.

Kāti ko ngā kōrero e whai ake nei, he hinātore ki ngā kete o te wānanga i tīkina atu ai e tēnā, e tēnā o Ngāi Māori ki Te Pūrehuroa. Ka tirohia te whānuitanga me te hōhonutanga o ngā mahi kua oti ake nei i a rātou, ka tatū te ngākau i roto i te mōhiotanga kua puāwaitia te pūmanawa Māori. Kei te taumata whakatiketike o te mātauranga ngā mahi nei, kua tau.

The karakia above, ‘Te Kawa a Toi’, speaks to the potentiality of humanity and references the critical dimensions that are traversed by scholars and students alike. May these journeys of enlightenment now be unleashed and shared more widely. The work of our Māori scholars offers an incredibly significant contribution to both te ao Māori and te ao whānui more broadly. In drawing attention to the criticality of their work, may we also pause for a moment to consider the contributions of earlier Māori scholars at Massey University. Their accomplishments, not only in research but also by way of teaching and contributions to our communities, have paved the way for those in this edition to now follow. The earlier exemplars of Māori research excellence continue to provide inspiration for the current wave of Māori scholars. Their work reflects the inherent distinctiveness of Māori research and absolute recognition of contemporary themes and contemporary realities of relevance to our society, to our people, to our universe.

It is in this context that it is timely to reflect upon the notion of te pūrehuroa, which we refer to so often across the broader spectrum of research at Massey. Indeed, it was a title bestowed upon our university by Kahu Stirling, Ngāti Porou, Te Whānau a Apanui, Ngāti Kauwhata, in 1997. At the time, Kahu was a senior lecturer in Māori Education (Te Uru Māraurau) and based at Te Kupenga o Te Mātauranga on our Hokowhitu campus.

He implored staff and students alike to look to the stars lighting up the southern skies in order to draw insight, inspiration and direction. With the appearance of infinity, he likened this phenomena to our own knowledge trajectories, which span from inception to infinity. In other words, there are no limits to what we might achieve if we recognise the true potency of human potential. Given the theme of this edition of Rangahau, it is fitting to also acknowledge the significance of our name, Te Kunenga ki Pūrehuroa, and the foresight that Kahu had at the time to embrace a concept so distinctive yet so pertinent to Massey University and to the journeys of Māori scholars. It is one that also takes in the broader span of Massey University, from Manawatū Campus, to Albany Campus and Wellington Campus, and reaching out to our many multitudes of students across the world.

The stories that follow shine a radiant, luminous light upon the incredibly distinctive and scholarly nature of research undertaken by researchers at Massey. This publication highlights the scale, diversity and depth of Māori research being advanced by leading scholars at our university. It reinforces the immense contribution that Massey continues to make by way of research to te ao Māori and te ao whānui. We can take profound inspiration from their work and the way in which it contributes to the realisation of Māori potential. This edition of Rangahau exemplifies research excellence that responds to the struggle and elevates new possibilities, all the while amplifying the significance of Māori research in these challenging times.

Ka horahia te takapau wharanui, te rerenga o te kōrero ki te ao mārama.
Kia mārama ki uta, kia mārama ki tai, hei oranga mātauranga mō tātou katoa.2

The pathway for fulfilment of collective aspirations has been set in place, bringing with it enlightenment, understanding and clarity to our world. Enlightenment that reaches land, enlightenment that reaches sea, so that knowledge may be of benefit to us all.

Nā Professor Meihana Durie 

Deputy Vice Chancellor Māori

Endnotes
  1. M. K. Durie, ‘Te Kawa a Toi, he karakia mā Te Pūtahi-a-Toi’, 2017.
  2. M. K. Durie, ‘He Karakia Whakapūmau, he karakia mā Te Pūtahi-a-Toi’, 2017.